NORM
Belonen, corrigeren, negeren, clicker, halsband, tuigje?

Veel hondeneigenaren zien door alle verschillende goed bedoelde meningen en adviezen door de bomen het bos niet meer. Gelukkig kunnen wij u hier mee helpen! Er is namelijk een  methode die het opleiden van een hond inzichtelijker en daardoor een stuk makkelijker maakt. Een opleiding, waar zowel de hond als het baasje veel profijt van heeft. Deze methode heet begrijpend leiden volgens NORM (Natuurlijk Opleiden Ronnie Methode).
Begrijpend leiden volgens NORM

Het opleiden van een hond heeft niets te maken met  hoeveel snoepjes je uitdeelt. De echte kunst is dat je leert, weet en herkent wat het verschil is tussen socialiseren, opvoeden en trainen en hoe je dit in de praktijk kan brengen. Tijdens onze cursussen volgens NORM leren wij u hoe u een hond "begrijpend" gaat leiden. Dit zorgt ervoor dat uw hond zich netjes gaat gedragen en goed gaat luisteren.  Dit doen wij op een respectvolle, haast vanzelfsprekende manier.
Socialiseren:

Socialiseren staat voor de ontwikkeling van sociaal gedrag ten opzichte van de situatie of de omgeving. Socialiseren is niet een kwestie van blootstellen of wennen aan situaties.  Begeleiding hierin is van cruciaal belang. Negatieve ervaringen moeten voorkomen worden! Sociaal gedrag is iets wat zich alleen kan ontwikkelen, wanneer er in de belevenis van de hond prettige of neutrale ervaringen plaatsvinden.

Goede socialisatie zorgt voor stabiel gedrag!

Opvoeden:

Opvoeding is een proces waarin de hond wordt gevormd naar de normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Honden hebben behoefte aan orde, structuur en regels.  Wie bij het begin van de opvoeding de juiste regels stelt en die regels goed handhaaft, voorkomt tal van problemen op termijn. 

Goede opvoeding zorgt voor rust en orde!

Trainen:

Door middel van training kun je een hond oefeningen  (kunstjes) aanleren. In het geval van honden kun je deze leren zitten, liggen, een pootje laten geven en door een hoepel laten springen. 

Goede training zorgt ervoor dat een hond oefeningen gaat beheersen!