NORM
Belonen, corrigeren, negeren, clicker, halsband, tuigje?

Veel hondeneigenaren zien door alle verschillende meningen en goed bedoelde adviezen door de bomen het bos niet meer. Gelukkig kunnen wij u hier mee helpen! Er is namelijk een  methode die de omgang met een hond inzichtelijker en daardoor een stuk makkelijker maakt. Een methode, waar zowel de hond als het baasje veel profijt van heeft. Deze methode heet begrijpend leiden volgens NORM (Natuurlijk Opleiden Ronnie Methode).
Begrijpend leiden volgens NORM

Honden hebben in onze veeleisende maatschappij duidelijke leiding nodig.  De enige methode om je hond begrijpend te  leiden is dat je leert, weet en herkent wat het verschil is tussen socialiseren, opvoeden en trainen en hoe je dit in de praktijk uitvoert. Alleen dan gaat je hond zich gedragen en goed luisteren.
Socialiseren:

Socialiseren staat voor de ontwikkeling van sociaal gedrag ten opzichte van de situatie of de omgeving. Socialiseren is niet een kwestie van blootstellen of wennen aan situaties.  Begeleiding hierin is van cruciaal belang. Negatieve ervaringen moeten voorkomen worden! Sociaal gedrag is iets wat zich alleen kan ontwikkelen, wanneer er in de belevenis van de hond prettige of neutrale ervaringen plaatsvinden.

Opvoeden:

Opvoeding is een proces waarin de hond wordt gevormd naar de normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft. Honden hebben behoefte aan orde, structuur en regels.  Wie bij het begin van de opvoeding de juiste regels stelt en die regels goed handhaaft, voorkomt tal van problemen op termijn. 

Trainen:

Door middel van training kun je een hond oefeningen  aanleren zoals zitten, liggen en netjes voorkomen.  
Hoe werkt het in de praktijk

Tijdens onze SOT- cursus leren wij u hoe u een hond "begrijpend" gaat leiden. Dit doen wij op een respectvolle, haast vanzelfsprekende manier. U leert op onze hondenschool drie verschillende onderdelen.

Schoolregels - regels aanleren
Schooltaken - taken aanleren
Schoolplein - opdrachten oefenen

U kunt voor elk onderdeel een duimpje halen. Zo kunt u precies zien waar u nog aan moet werken. Bij inschrijving sturen wij u het programma toe.